Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3561/GA, 26 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 07/3561/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 december 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 februari 2008, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de gevangenis Zoetermeer.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van goederen na een celontruiming.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is het er niet mee eens dat hij opdraait voor het verlies van de goederen. Het klopt dat de vermiste goederen niet staan vermeld op het verslag
van
de celontruiming. Klager was niet aanwezig tijdens de celontruiming. Hij kon het verslag niet ondertekenen omdat hij toen al in de p.i. Vught verbleef. De vermiste spullen zijn destijds meegekomen na klagers overplaatsing vanuit de p.i. Lelystad naar
de
gevangenis Zoetermeer. Klager mist een spelcomputer, lipskaarten, een afstandsbediening, spijkerbroeken en cd’s. Het zou kunnen dat een andere gedetineerde bij de spullen is kunnen komen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De spelcomputer die klager mist is een playstation I. Tijdens de celontruiming op 30 maart 2007 is geen playstation I aangetroffen. Het is
gebruikelijk dat gedetineerden spullen onderling uitlenen of ruilen. Daarom wordt als uitgangspunt gehanteerd dat klager zelf verantwoordelijk is voor de spullen die hij onder zijn beheer heeft. Toen klagers cel werd ontruimd verbleef hij reeds op de
Landelijke afzonderingsafdeling in Vught.

3. De beoordeling
Op 30 maart 2007 is klagers cel ontruimd. Klager was ten tijde van de celontruiming al overgeplaatst naar de Landelijke afzonderingsafdeling te Vught. Van de celontruiming is door de beide uitvoerende p.i.w.-ers een verslag opgemaakt. Bij dat verslag,
dat voldoet aan de daaraan gestelde vereisten, zijn lijsten opgemaakt van de in de cel van klager aangetroffen goederen. De goederen waarvan klager stelt dat hij deze na zijn overplaatsing mist, staan niet op voormelde lijsten vermeld. Nu op de
voorgeschreven wijze een ontruimingsverslag is opgemaakt blijft de hoofdregel van kracht dat de gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor zijn eigendommen die hij in de inrichting onder zich heeft. Dit maakt dat hetgeen in beroep is aangevoerd naar
het
oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 26 maart 2008

secretaris voorzitter

Naar boven