Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0221/SGA, 30 januari 2008, schorsing
Uitspraakdatum:30-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/221/SGA

Betreft: [klager] datum: 30 januari 2008

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de locatie Bankenbosch te Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de Zeer beperkt beveiligde inrichting Niendure (z.b.b.i.) te Almelo d.d. 24 januari 2008, inhoudende
het advies aan de selectiefunctionaris om verzoeker te plaatsen in een gesloten inrichting in afwachting van herselectie en plaatsing elders.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 24 januari 2008 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 28 januari 2008.

1. De beoordeling
In de beschikking van de directeur wordt gesproken van een disciplinaire straf en wordt verwezen naar het eerste lid van artikel 52 van de Pbw. Voorzover de directeur met de beschikking impliciet ook de plaatsing in een strafcel heeft willen opleggen,
wordt die beslissing geschorst nu de beschikking onvoldoende bepaald is en evenmin een einddatum van de disciplinaire straf inhoudt.

Voor zover als disciplinaire straf is beoogd op te leggen het adviseren van de selectiefunctionaris om verzoeker voor herselectie in aanmerking te laten komen geldt het volgende. Nu het voordragen voor herselectie niet wordt vermeld in artikel 51 van
de
Pbw, is de bestreden beslissing formeel gezien in strijd met de wet en zou de tenuitvoerlegging daarvan voor schorsing in aanmerking kunnen komen. Nu evenwel de directeur steeds bevoegd is om een gedetineerde voor te dragen voor herselectie en deze
beslissing geen beslissing is als bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Pbw, zal dit verzoek worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter schorst de beschikking van de directeur voorzover de directeur impliciet ook de plaatsing in een strafcel heeft willen opleggen en wijst het verzoek voor het overige af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 30 januari 2008.

secretaris voorzitter

Naar boven