Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3243/JB, 13 maart 2008, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/3243/JB

Betreft: [klager] datum: 13 maart 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.F.A. van Pelt, namens

[...], geboren op [1991], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 21 november 2007 van de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de Staatssecretaris),

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. M.F.A. van Pelt om het beroep schriftelijk toe te lichten. De selectiefunctionaris heeft op 11
februari 2008 gereageerd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de opvanginrichting De Hartelborgt, locatie Kralingen, te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 oktober 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de opvanginrichting De Hartelborgt te Spijkenisse. Op 4 januari 2008 is klagers voorlopige hechtenis geschorst en sindsdien verblijft hij thuis te Rotterdam.

3. Ontvankelijkheid
Nu klagers voorlopige hechtenis is geschorst en klager thuis verblijft, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan klagers beroep is komen te ontvallen. Zij zal klager niet-ontvankelijk in het beroep verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. J. Calkoen-Nauta en drs. B. van Dekken, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 maart 2008

secretaris voorzitter

Naar boven