Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24445/GB, 14 februari 2022, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/24445/GB

Betreft [klager]

Datum 14 februari 2022

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van  [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 18 augustus 2021 beslist klager te plaatsen in de gevangenis van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad.

Klager heeft – zo begrijpt de beroepsrechter – bezwaar ingestel tegen de omstandigheid dat hij niet op de luwteafdeling van de gevangenis van het JC Zaanstad werd geplaatst. Verweerder heeft op 22 november 2021 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Klagers raadsman, mr. M.F.E. Sprenkels, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

2. De ontvankelijkheid

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepsrechter wijst het verzoek daarom af.

Hoewel geen van beide partijen het bezwaarschrift heeft overgelegd, begrijpt de beroepsrechter uit het beroepschrift en de overige stukken dat klager het eens was met zijn plaatsing uit het PPC van het JC Zaanstad in de gevangenis van het JC Zaanstad. Hij was het alleen niet eens met de afdeling, binnen de gevangenis van het JC Zaanstad, waarop hij werd geplaatst. Hij wilde op de luwteafdeling worden geplaatst. Verweerder is echter niet bevoegd om daarover te beslissen. Dat betreft een beslissing van de directeur van het JC Zaanstad, waartegen beklag kan worden ingesteld.

Gelet op het voorgaande had verweerder zich onbevoegd moeten verklaren om het bezwaar te behandelen. De beroepsrechter zal de bestreden beslissing daarom vernietigen. Normaal gesproken zou de beroepsrechter de stukken doorsturen naar de beklagcommissie om als beklag te behandelen. In dit geval zal hij dat niet doen, omdat er al een beklagprocedure loopt of liep (met kenmerk JC-2021-80, zo volgt uit RSJ 27 augustus 2021, 21/22889/SGA).

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter vernietigt de bestreden beslissing en verklaart dat verweerder onbevoegd is om op het bezwaar te beslissen.

Deze uitspraak is op 14 februari 2022 gedaan door mr. A. Jongsma, beroepsrechter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven