Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/3190/TA, 21 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/3190/TA

betreft: [klager] datum: 21 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen de uitspraak van 13 november 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de FPK Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting, voor zover deze de vaststelling betreft dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klaagsters beklag betreffende het verrekenen van schade, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en het hoofd van de inrichting
Klaagster heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend, nu haar klacht gegrond is verklaard en het verhaal van de directie bij de beklagrechter niet klopt.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd. Met inachtneming van de uitspraak van de beklagrechter is de verrekening teruggedraaid. Het bedrag is op de rekening van klaagster teruggestort.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich verenigen met het oordeel van de beklagrechter geen tegemoetkoming toe te kennen op de grond dat de rechtsgevolgen van het in strijd met de wet zonder toestemming van klaagster verrekenen van een schadebedrag nog ongedaan
gemaakt konden worden. Nu de inrichting het ingehouden schadebedrag in overeenstemming met de uitspraak van de beklagrechter heeft teruggestort op klaagsters rekening zijn bedoelde rechtsgevolgen daadwerkelijk ongedaan gemaakt.
Er zijn geen termen aanwezig om daarnaast aan klaagster een tegemoetkoming toe te kennen.
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. A.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 21 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven