Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 08/0065/GB, 14 februari 2008, beroep
Uitspraakdatum:14-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 08/65/GB

Betreft: [klager] datum: 14 februari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.A. Franken, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de (impliciete) beslissing van de selectiefunctionaris om het EBI-regime ten aanzien van klager te continueren,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft (impliciet) beslist tot continuering van het ten aanzien van klager geldende EBI-regime te continueren.

2. De feiten
Klager is sedert 30 januari 2006 gedetineerd. Op 2 juni 2006 is hij overgeplaatst naar de EBI. In verband met zijn gezondheidstoestand is klager vanuit de EBI overgeplaatst naar het penitentiair ziekenhuis, waar het EBI-regime op hem van toepassing is.
Op 2 februari 2008 is hij vanuit het penitentiair ziekenhuis overgeplaatst naar de gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten De Schie te Rotterdam, een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

3. Ontvankelijkheid
Nu de selectiefunctionaris een nieuwe beslissing heeft genomen en klager op
2 februari 2008 is overgeplaatst naar de gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten De Schie, is het belang aan het beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 14 februari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven