Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 22/25197/SGA, 12 januari 2022, schorsing
Uitspraakdatum:12-01-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          22/25197/SGA           

 

Betreft [Verzoeker]

Datum 12 januari 2022

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Sittard (hierna: de directeur) heeft op 22 december 2021 beslist geen sport te faciliteren tot 17 januari 2022, in verband met een personeelstekort.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek, de nadere reacties van verzoeker en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

De voorzitter stelt voorop dat een gedetineerde op grond van artikel 48, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet recht heeft op lichamelijke oefening en het beoefenen van sport gedurende ten minste tweemaal drie kwartier per week, voor zover zijn gezondheid zich daar niet tegen verzet. Door de directeur is naar voren gebracht dat het sportprogramma is stopgezet in verband met het ziekteverzuim onder het personeel, maar dat het vanaf 17 januari 2022 weer wordt voortgezet. Gedetineerden krijgen extra recreatie. Tijdens de luchtmomenten zijn ze in de gelegenheid om aan beweging te doen.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is geen sprake van een onredelijke beslissing nu sprake is van een overmachtssituatie in verband met personeelstekort, het tijdelijke karakter van de beperking en de geboden compensatie in de vorm van extra recreatiemomenten. Het verzoek zal worden afgewezen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 12 januari 2022 gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven