Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22577/GB, 4 januari 2022, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/22577/GB           

Betreft [klager]

Datum 4 januari 2022

 

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder)  heeft op 21 juli 2021 klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem of de PI Dordrecht afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

 

2. De ontvankelijkheid

Verweerder heeft op 15 november 2021 beslist om klager over te plaatsen naar de gevangenis van de PI Vught. Dat is niet een van de inrichtingen waar klagers verzoek op zag.  Om na te gaan of klager, in deze gewijzigde situatie, nog steeds wil worden overgeplaatst, is op 10 december 2021 aan klager een brief gestuurd met de vraag of hij nog steeds naar de PI Arnhem of de PI Dordrecht wil worden overgeplaatst en zo ja, waarom. Klager werd verzocht om binnen tien dagen op die brief te reageren. Ook is een afschrift van deze brief naar klagers raadsman, mr. P.H.W. Spoelstra, gestuurd (in dit geval op 16 december 2021 naar het juiste e-mailadres).

Klager en zijn raadsman hebben niet op de brief gereageerd. De beroepsrechter ziet daarin voldoende aanleiding voor het oordeel dat klager geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroep. De beroepsrechter zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 4 januari 2022 gedaan door mr. A. Jongsma, beroepsrechter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven