Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24699/TA, 23 december 2021, beroep
Uitspraakdatum:23-12-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/24699/TA

               

Betreft [klager]

Datum 23 december 2021

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Het beroep is gericht tegen de beslissing van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray tot het (opnieuw) uitstellen van een hoorzitting voor de behandeling van zijn klacht met kenmerk RV254.

 

2. De beoordeling

Klager wil een mondelinge behandeling van zijn klacht door de beroepscommissie, omdat de beklagcommissie telkens de hoorzitting heeft uitgesteld en klager geen behandeling op korte termijn door de beklagcommissie verwacht. 

De beroepsrechter wijst het verzoek af, omdat op grond van artikel 67, eerste lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden beroep openstaat tegen de uitspraak van de beklagcommissie en niet tegen het uitblijven daarvan.

De beroepsrechter zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

4. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 23 december 2021 gedaan door mr. A. van Holten, beroepsrechter, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven