Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/19353/GB, 3 december 2021, beroep
Uitspraakdatum:03-12-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/19353/GB

    

           

Betreft [klager]

Datum 3 december 2021

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 december 2020 klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

 

2. De ontvankelijkheid

Uit klagers registratiekaarten volgt dat hij per 19 april 2021 in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de Penitentiaire Inrichting Vught verbleef en sinds 16 november 2021 in het PPC Scheveningen verblijft. Hij kan op dit moment dus in beginsel niet meer conform zijn verzoek naar de gevangenis van het JC Zaanstad (of een andere reguliere gevangenis) worden overgeplaatst, terwijl zijn plaatsing in een PPC in dit beroep niet aan de orde is. Klager heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De beroepsrechter zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 3 december 2021 gedaan door mr. C. Fetter, beroepsrechter, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven