Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2289/GA, 4 januari 2008, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2289/GA

betreft: [klager] datum: 4 januari 2008

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Bankenbosch te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 17 augustus 2007 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 november 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Noord te Hoogeveen, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van de gevangenis Norgerhaven, waarnemend voor de directeur van de locatie Bankenbosch,
in aanwezigheid van [...], stagiaire.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen vergoeding krijgt voor vermiste spullen na een celontruiming.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur blijft bij het standpunt dat de spullen van klager zich voor de ontruiming al in de algemene ruimte bevonden. Als de vuilniszak met was in de cel van klager had gestaan was het een ander verhaal, maar de was bevond zich in de badruimte.
Dit
is nagevraagd bij de medewerkers.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verbleef in de iso en is overgeplaatst naar een ander paviljoen. Hij miste daarna zijn vuile was. Hij heeft bij de kamerwacht, gedetineerde [...], nagevraagd of die wist waar zijn spullen waren. De kamerwacht heeft gezien dat de vuilniszak met
was van klager naast de vuilcontainer is gezet omdat die vol zat. De kamerwacht heeft toen in de vuilniszak gekeken en daar een trainingsbroek uitgehaald. Die heeft klager weer teruggekregen. Het was zomer. Eenmaal per twee weken kon je je was
inleveren, maar dat is te weinig. Klager verzamelde zijn was in een zak en deed eenmaal in de week een handwas tussendoor. De emmer die op cel staat is een ronde, waterdichte ton en die werd meestal gebruikt als wasemmer. Het argument van de directeur
dat de emmer in de wasruimte stond is nieuw voor klager. Hij nam de emmer alleen maar mee naar de wasruimte om er water in te doen. Dan nam hij de emmer weer mee naar zijn cel om de was te laten weken. Klager wil de zaak afronden. Hij heeft door deze
zaak ook extra reiskosten gemaakt, namelijk 84,5 kilometer heenrijden. De schade van zijn kleding betreft in totaal € 525,=. Het betrof een broek van het merk Diesel, een broek en trui van het merk G-star, een trui van het merk Jack & Jones, sokken en
boxershorts.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beklagcommissie heeft bepaald dat wat betreft de compensatie klager en de directie in overleg zullen gaan en voorts overwogen dat mochten zij hier niet uitkomen de beklagcommissie dan alsnog een compensatie zal vaststellen. De beroepscommissie is
van
oordeel dat klager een tegemoetkoming toekomt en zal deze bepalen op € 250,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie. Zij vernietigt de uitspraak voor zover nog geen tegemoetkoming is toegekend en bepaalt de tegemoetkoming op € 250,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, L. Diepenhorst MPA en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 4 januari 2008

secretaris voorzitter

Naar boven