Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2287/TA, 20 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:20-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 07/2287/TA

betreft: [klager] datum: 20 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 augustus 2007 verzonden uitspraak van 31 juli 2007 van de beklagcommissie bij FPC de Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de opgelegde beperking tot telefoneren,
b. de weigering een kopie van een e-mailbericht te verstrekken, en
c. de opgelegde verplichting om mee te werken aan een urinecontrole.

De beklagcommissie heeft het beklag op de onderdelen a. en c. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
De beklagcommissie heeft het beklag op onderdeel b. aangehouden.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is het er niet mee eens dat zijn drie klachten ongegrond zijn verklaard en zou graag zien dat deze klachten in beroep nogmaals onder de loep worden
genomen.

Het hoofd van de inrichting heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de beklagcommissie niet op onderdeel b. van de klacht heeft beslist, maar de beslissing daarop heeft aangehouden in afwachting van nadere informatie. Daartegen staat geen beroep open, zodat klager in zoverre niet in
zijn beroep kan worden ontvangen.

Ten aanzien van de onderdelen a. en c. van het beklag komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Klager heeft in beroep niet concreet aangevoerd dat en waarom zijn
wettelijk recht om tenminste eenmaal per week gedurende tien minuten een of meer telefoongesprekken met personen buiten de inrichting te voeren wel zou zijn geschonden. Evenmin heeft hij concreet aangegeven dat en waarom de grondslag aan zijn klacht
over de verplichte urinecontrole niet op de door de beklagcommissie genoemde gronden zou zijn vervallen.
Het beroep zal in zoverre derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzioen van de onderdelen a. en c. van het beklag ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep tegen de aanhouding van de beslissing op onderdeel b. van het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. I.E. de Vries, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 20 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven