Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2656/GB, 13 december 2007, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2656/GB

Betreft: [klager] datum: 13 december 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 september 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager tegen de afwijzing van het verzoek tot plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 mei 2007 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Zwolle. Op 23 augustus 2007 is klager geselecteerd voor de gevangenis Veenhuizen.

3. Ontvankelijkheid
Bij brief van 3 december 2007 aan het secretariaat van de Raad heeft klager meegedeeld dat hem met ingang van 30 november 2007 strafonderbreking is verleend voor een periode van zes maanden. Daarmee is onduidelijk geworden in welke inrichting de
detentie van klager zal worden voortgezet. Aan het beroep is daarmee het belang komen te ontvallen, zodat klager daarin niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
Hierbij tekent de beroepscommissie aan ervan uit te gaan dat klager ruim voor de afloop van de strafonderbreking op de hoogte zal worden gesteld van de inrichting waar hij zich na afloop van de strafonderbreking zal dienen te melden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 13 december 2007

secretaris voorzitter

Naar boven