Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2021/GA, 15 oktober 2007, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/2021/GA

betreft: [klager] datum: 15 oktober 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.M.M. Verstrepen, namens

[...] verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 juli 2007 van de beklagcommissie bij het Justitieel Complex Schiphol-Oost,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. bejegening door medewerkers van de inrichting;
b. het niet verstrekken van een maaltijd;
c. de plaatsing op de afdeling M;
d. de beperkte mogelijkheden om te douchen;
e. het ’s-nachts aanblijven van het licht;
f. het niet verstrekken van een kussensloop;
g. mishandeling door medewerkers van de inrichting;
h. de plaatsing in een afzonderingscel;
i. het moeten ondergaan van vernederingen;
j. het niet mogen bellen met de advocaat;
k. de bejegening door een met name genoemd persoon;
l. de omstandigheden in de afzonderingscel; en
m. de inhoud van het terzake opgemaakte verslag.

De beklagcommissie heeft onderdeel h van het beklag ongegrond verklaard en klager voor het overige niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag, één en ander op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Klager verbleef in het Justitieel Complex Schipol-Oost op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000. Dat complex is (tevens) aangewezen als een ruimte als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Op dergelijke ruimten is
het
Reglement regime grenslogies (hierna het Reglement) van 14 januari 1993 van toepassing. In Titel V van het Reglement wordt voor vreemdelingen de mogelijkheid van beklag tegen een beperkt aantal beslissingen van de directeur geopend. Het Reglement
voorziet niet in de mogelijkheid van beroep tegen uitspraken van de beklagcommissie. Gelet daarop kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 oktober 2007

secretaris voorzitter

Naar boven