Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24197/SGA, 17 november 2021, schorsing
Uitspraakdatum:17-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/24197/SGA

Betreft              klager

Datum              17 november 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van  de directeur van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

klager (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen de beslissing tot weigering van de invoer van - onder andere - parfum.

De beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven heeft op 2 november 2021 het beklag - deels - gegrond verklaard (Nh 2021-000373).

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak.

De voorzitter heeft klager in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het schorsingsverzoek te reageren. Daarnaast heeft de voorzitter kennisgenomen van het beroepschrift (21/24211/GA).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beroep is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De voorzitter stelt vast dat klagers beklag tegen de weigering van de directeur om parfum in te mogen voeren gegrond is verklaard. Verzoeker heeft om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die uitspraak gevraagd. De voorzitter stelt voorop dat de beoordeling van het spoedeisend belang plaatsvindt aan de hand van wat partijen naar voren brengen en de omstandigheden van het geval. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter heeft verzoeker voldoende gemotiveerd waarom sprake is van een spoedeisend belang bij schorsing, nu er geen goede veiligheidscontrole kan plaatsvinden van een in te voeren flesje parfum, ook niet als dat zich nog in de originele verpakking bevindt, en daarmee de veiligheid in de inrichting in het geding is. Daarnaast is, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, klagers belang bij het kunnen invoeren van een flesje parfum niet spoedeisend, mede omdat een alternatief mogelijk is. Gelet op het voorgaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek, in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie. Het is aan de beroepscommissie om de beslissing van de beklagcommissie in de bodemprocedure inhoudelijk te beoordelen.

Gelet op het voorgaande zal de voorzitter het verzoek toewijzen en de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie schorsen met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beroepscommissie op het onderliggende beroep heeft beslist.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beroepscommissie op het onderliggende beroep heeft beslist.

Deze uitspraak is op 17 november 2021 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven