Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/2448/SGA, 18 september 2007, schorsing
Uitspraakdatum:18-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/2448/SGA

Betreft: [klager] datum: 18 september 2007

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. D.M.A. van der Zwan,
advocaat
te Amsterdam, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting d.d. 5 september 2007, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van
opsluiting in een strafcel voor de duur van veertien dagen, ingaande op 5 september 2007 te 07.00 uur en eindigende op 19 september 2007 te 07.00 uur, wegens het in de kleding respectievelijk matras aantreffen van een GSM en een oplader, alsmede het
maken van een slaande beweging naar een medegedetineerde.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 12 september 2007. Aan de directeur van de locatie Het Schouw is verzocht om een reactie op dat standpunt te geven. De directeur heeft, ook na te zijn gerappelleerd, niet gereageerd.

1. De beoordeling
Nu de directeur niet heeft gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen en ook niet heeft gereageerd op het herhaalde verzoek daartoe, gaat de voorzitter er van uit – zoals hij aan de directeur bij zijn herhaald verzoek reeds heeft laten
weten – dat de directeur instemt met een toewijzing van het verzoek. Gelet daarop is er thans aanleiding om de tenuitvoerlegging van onderhavige beslissing te schorsen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang.

Aldus gedaan door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 18 september 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven