Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/24047/SGA, 4 november 2021, schorsing
Uitspraakdatum:04-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/24047/SGA

               

Betreft verzoeker

Datum 4 november 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein (hierna: de directeur) dat bezoek per 6 november 2021 een coronatoegangsbewijs (QR-code) moet tonen om toegang tot de PI te kunnen krijgen.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek is ingeschreven als klaagschrift (nm2021-1213).

2. De ontvankelijkheid

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is sprake van een algemene voor iedere in de PI verblijvende gedetineerde geldende regel en niet van een beslissing zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet waartegen beklag openstaat. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

Deze uitspraak is op 4 november 2021 gegeven door mr. R.H. Koning, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven