Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 20/16583/GA, 16 november 2021, beroep
Uitspraakdatum:16-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          20/16583/GA            

Betreft [klager]

Datum 16 november 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van  [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De directeur van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen (hierna: de directeur) heeft op 17 november 2020 klagers verzoek tot incidenteel verlof afgewezen.

Klager heeft daartegen beklag ingesteld. De beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven heeft op 11 december 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €10,- (Nh-2020-439). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman mr. R. Polderman en de directeur van de locatie Norgerhaven in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Aan klager is een tegemoetkoming toegekend van €10,-. Klager meent dat dit bedrag te laag is. De zitting waarvoor klager incidenteel verlof had aangevraagd betrof een zeer belangrijke familierechtelijke zitting die betrekking had op het gezag en de erkenning van zijn minderjarige kinderen.

Standpunt van de directeur

De directeur kan zich vinden in de tegemoetkoming van €10,-. De tegemoetkoming ligt in lijn met de standaardbedragen die de beroepscommissie hanteert. De directeur verwijst naar RSJ 20 augustus 2015, 15/1661/GA.

 

3. De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de hoogte van de toegekende tegemoetkoming. De tegemoetkoming doet tekort aan het belang van klager bij het bijwonen van de familierechtelijke zitting die betrekking had op het gezag en de erkenning van zijn minderjarige kinderen. De beroepscommissie zoekt wat betreft de hoogte van de tegemoetkoming aansluiting bij de standaardbedragen voor een onterecht gemist kortdurend verlof en acht het daarom redelijk en billijk aan klager een tegemoetkoming toe te kennen van €30,-.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren en aan klager een hogere tegemoetkoming toekennen van €30,-.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €30,-.

Deze uitspraak is op 16 november 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. D.W.J. Vinkes, leden, bijgestaan door mr. A. Laagland, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven