Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22855/GB, 30 september 2021, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/22855/GB

    

Betreft [klager]

Datum 30 september 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 20 juli 2021 klager opgeroepen om zich op 25 augustus 2021 te melden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad, voor het ondergaan van 234 dagen gevangenisstraf.

 

Klager heeft verzocht om uitstel van zijn melddatum. Verweerder heeft dat verzoek op 20 augustus 2021 afgewezen.

 

Klagers raadsvrouw, mr. E.A. Blok, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is op 24 juni 2021 opgeroepen om zich te melden op 20 juli 2021. Klager heeft de meldbrief op 28 juni 2021 ontvangen. Klager had reeds een vakantie geboekt naar Malaga. Zijn vlucht ging op 5 juli 2021. Klager is in Malaga besmet met het coronavirus. Op 20 juli 2021 heeft klager een positieve PCR-test opgestuurd naar verweerder en daarbij aangegeven dat hij zich niet kan melden. Klager heeft uitstel van zijn melddatum gekregen en is op 21 juli 2021 opnieuw opgeroepen om zich op 25 augustus 2021 te melden. Klager test thans nog positief en is daardoor nog niet in staat om naar Nederland te reizen. De coronaklachten houden nog steeds aan. Klager krijgt geen herstelbewijs en test nog steeds positief. Klager verzoekt om uitstel tot hij weer hersteld is.

 

Standpunt van verweerder

Verweerder verwijst naar de beslissing van 20 augustus 2021 waarin uitgebreid is beschreven waarom aan klager geen uitstel van zijn melddatum wordt verleend. Centraal hierin staat dat klager zijn vakantie heeft geboekt en is afgereisd naar Spanje terwijl de tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke beslissing al op 14 augustus 2020 is aangevangen.

 

3. De beoordeling

De procedure voor zelfmelders is geregeld in hoofdstuk 2 van de Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en hoofdstuk 2 van de Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen.

 

Klager wil graag uitstel van zijn melddatum, omdat hij ten tijde van zijn vakantie in Spanje besmet is met het coronavirus. Hierdoor kan klager niet terugreizen naar Nederland.

 

Ontvankelijkheid

Klager heeft zich, ondanks een oproep daartoe van 20 juli 2021, op 25 augustus 2021 niet gemeld bij de inrichting voor het ondergaan van de aan hem opgelegde gevangenisstraf. Daarmee heeft klager zich onttrokken aan zijn detentie en heeft hij zijn status als zelfmelder verloren. In beginsel heeft klager dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Gelet echter op de situatie waarin klager zich bevindt, te weten de omstandigheid dat hij door een positieve PCR-test geen herstelbewijs kan krijgen en daarmee niet kan terugreizen naar Nederland, is de beroepscommissie van oordeel dat, onder deze specifieke omstandigheden, sprake is van een uitzonderlijke situatie. Om die reden zal de beroepscommissie het beroep toch inhoudelijk beoordelen.

 

Inhoudelijk

Hoewel de beroepscommissie begrijpt dat het voor klager op dit moment niet mogelijk is om vanuit Spanje terug te reizen naar Nederland, overweegt de beroepscommissie dat uit de stukken naar voren komt dat klager sinds 8 november 2019 bekend is met de noodzaak tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Nadien is klager herhaaldelijk opgeroepen om zich te melden en is aan klager herhaaldelijk uitstel verleend. Klager is, nog voordat hij naar Spanje afreisde, op 24 juni 2021 opgeroepen om zich op 20 juli 2021 te melden. Klager is vervolgens op 5 juli 2021 afgereisd naar Spanje. Klager is op 21 juli 2021 opnieuw opgeroepen zich op 25 augustus 2021 te melden, wat hij heeft nagelaten. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft klager, door te vertrekken naar Spanje, zelf het risico genomen dat hij niet of niet op tijd kon terugkeren naar Nederland om zich te melden.

 

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 30 september 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. M.F.A. van Pelt en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven