Onderwerp: Bezoek-historie

21/22127/GV en 21/23024/GV, 16 september 2021, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/22127/GV en 21/23024/GV

    

Betreft [klager]

Datum 16 september 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op de beroepen van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe verlofregeling op grond van de Wet straffen en beschermen, terwijl het feitelijk nog niet lukt om re-integratieverlof aan te vragen (21/22127/GV) en tegen de beslistermijn voor verlofaanvragen (21/23024/GV).

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) kan een gedetineerde beroep instellen tegen “een hem betreffende beslissing aangaande verlof”, voor zover hiertegen geen beklag openstaat. Die beslissing betreft veelal de afwijzing van een verzoek, maar het kan bijvoorbeeld ook een aan het verlof verbonden voorwaarde betreffen. Tegen de inwerkingtreding van een nieuwe verlofregeling (en het vervallen van de oude verlofregeling) staat als zodanig echter geen beroep open. Dat geldt ook voor de termijn waarop wordt beslist op een verlofaanvraag. Een dergelijke termijn is overigens niet vastgelegd in de Pbw of in de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

Klager kan wel beroep instellen tegen de (fictieve) weigering om op een verzoek van hem te beslissen, maar uit zijn beroepschriften blijkt niet dat hij dat heeft beoogd. Daarom zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroepen.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroepen.

 

Deze uitspraak is op 16 september 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.W.J. Vinkes, voorzitter, mr. S. Djebali en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven