Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0828/JA, 27 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/828/JA

betreft: [klager] datum: 27 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Stichting Frentrop Teylingereind te Sassenheim,

gericht tegen de vaststelling van een tegemoetkoming van € 200,= door de beklagcommissie bij de voormelde j.j.i., gedaan ten behoeve van [...], geboren op [1986],verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 juli 2007, gehouden in de j.j.i. Den Engh te Den Dolder, zijn [...] en [...]i namens de voormelde directeur en klager gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 200,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag over de vermissing van een mobiele telefoon, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft zijn beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te hoog. Op de invoerlijst is niet ingevuld om welk merk en welk type telefoon het gaat.

Klager heeft daarop als volgt gereageerd. De papieren van de telefoon liggen bij zijn vader in België. Klager heeft geen goede verstandhouding met zijn vader, waardoor hij niet om de papieren kan vragen.

3. De beoordeling
Klager heeft een hogere tegemoetkoming, dan de door de directeur aangeboden tegemoetkoming, gevorderd voor de vermissing van zijn telefoon. Nu klager geen stukken ter onderbouwing van zijn standpunt heeft overgelegd, is onvoldoende aannemelijk geworden
dat het gaat om een telefoon ter waarde van € 400,=. Hiervan uitgaande is een tegemoetkoming van € 75,= voor de vermissing van een mobiele telefoon, zoals aangeboden door de directeur, redelijk en billijk. Het beroep zal daarom gegrond worden
verklaard.
De beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van € 75,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en stelt de tegemoetkoming voor klager vast op € 75,=.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. B. van Dekken, leden, bijgestaan door mr. L. de Greef, secretaris, op 27 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven