Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7098/TA, 27 augustus 2021, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7098/TA

    

           

Betreft [klager]

Datum 27 augustus 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a. de opschorting van het onbegeleid verlof in verband met de uitbraak van het coronavirus (PN 2020/48);

b. de weigering van bezoek in verband met de uitbraak van het coronavirus (PN 2020/49).

De beklagrechter bij FPC Pompestichting te Nijmegen (hierna: de instelling) heeft op 13 mei 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klachten. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft bij beroepschrift van 21 mei 2020 tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is het niet eens met de uitspraak van de beklagrechter, maar heeft zijn beroep niet nader toegelicht.

 

Standpunt van het hoofd van de instelling

De instelling persisteert bij hetgeen reeds tijdens de beklagprocedure is ingebracht en verzoekt klagers beroep ongegrond te verklaren en de uitspraak van de beklagrechter te bevestigen.

 

3. De beoordeling

Naar aanleiding van landelijk getroffen maatregelen van de overheid in verband met het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus heeft de instelling alle patiënten van de instelling per brief van 13 maart 2020 ingelicht dat verloven – toen nog met uitzondering van transmuraal verlof en proefverlof – en bezoek vanaf 14 maart 2020 tijdelijk worden opgeschort.

Naar het oordeel van de beroepscommissie is in dit geval geen sprake van een alleen jegens klager genomen beslissing, maar van een algemeen in de instelling geldende noodmaatregel die niet in strijd is met hogere wet- en regelgeving. De instelling heeft – evenals andere tbs instellingen – deze noodmaatregel moeten treffen ten aanzien van alle patiënten die binnen de instelling verblijven en kortdurend verlof hebben en bezoek mogen ontvangen. In de onderhavige zaak gaat het derhalve om een in maart 2020 getroffen noodmaatregel die voortkomt uit landelijk getroffen maatregelen waarvan de instelling in beginsel niet afwijkend kan beslissen. Niet is gesteld of gebleken dat dit in klagers geval anders zou zijn en/of dat klager het hoofd van de instelling om afwijking van de noodmaatregel heeft verzocht waarop zou zijn beslist en waartegen binnen het beperkte beklagrecht van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden beklag openstaat. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

Deze uitspraak is op 27 augustus 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. T.B. Trotman, leden, bijgestaan door mr. C.K. van Dijk, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven