Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1558/GA, 24 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1558/GA

betreft: [klager] datum: 24 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Lelystad van 24 mei 2007,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Lelystad in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 15,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de oplegging van een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder tv in
verband met het aantreffen van handschoenen en een verlengsnoer in klagers verblijfsruimte op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep de vraag gesteld wanneer hij zijn spullen terugkrijgt.

De directeur heeft in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

De beoordeling
De hiervoor geformuleerde vraag, die voor zover nog van belang aan de directeur kan worden voorgelegd, kan in dit beroep geen rol spelen. Het beroep is dus onvoldoende met redenen omkleed, hetgeen tot na te melden beslissing leidt.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven