Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1614/GA, 24 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1614/GA

betreft: [klager] datum: 24 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 mei 2007 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat klager pas na het indienen van vijf verzoekbriefjes met het afdelingshoofd heeft kunnen spreken en dat klager ondanks toezegging van het afdelingshoofd daarna niets meer heeft vernomen.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft aangevoerd dat de beslissing van de beklagrechter ‘lekker makkelijk’ is.

De directeur heeft in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Klagers hiervoor weergegeven aanduiding in beroep kan niet gelden als een deugdelijke motivering daarvan. Dit leidt tot de volgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven