Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0884/GM, 19 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/884/GM

betreft: [klager] datum: 19 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Rotterdam te Hoogvliet,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 21 maart. 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 juli 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord klager.

De inrichtingsarts verbonden aan het h.v.b./ISD Rotterdam is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur, houdt in dat klager in de week van 16 februari 2007 te weinig Methadon is verstrekt.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De flesjes, waarin de Methadon wordt verstrekt, lijken op een ampul, maar dan van plastic. Je moet ze openbreken. Doorgaans krijgt klager de juiste hoeveelheid die gelijkelijk is verdeeld over twee
flesjes.
In het onderhavige geval was het anders. In één van de flesjes zat meer dan de helft minder Methadon dan in het andere flesje. In beide flesjes behoort evenveel te zitten. Het verhaal dat in het ene flesje meer zou zitten dan in het andere gaat niet
op.
Klager heeft laten zien dat het niet klopte, maar als je zo’n flesje, waar te weinig inzit, inlevert dan ben je het kwijt. Het is moeilijk aan te tonen dat de dosis niet klopt als je er geen maatbeker bij hebt. Klager heeft last gehad van de te geringe
dosis. Hij was speedy en opgefokt tot de volgende dag, waarop hem wel de juiste dosis werd verstrekt. Hij moest zweten en was gewoon aan het afkicken. Hij gebruikt Methadon vanaf 1975 en voelt zich behoorlijk ziek als hem een geringere dosis wordt
verstrekt. Daarna is het nog wel eens misgegaan. Hij krijgt zo’n twee- tot driemaal per maand te weinig Methadon verstrekt. Het komt met name in een weekend voor. Klager heeft de indruk dat er een ‘downer’ aan de Methadon is toegevoegd. Hij is nog
nooit stoned geworden van Methadon maar wordt dat wel van deze Methadon. Hij heeft niet eerder dit effect ondervonden. Als je buiten een programma volgt, komt dit niet voor. De dosis wordt voor je neus uitgetapt.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, niet nader toegelicht. Dit standpunt luidt als volgt.
Klager krijgt steeds dezelfde hoeveelheid Methadon in twee flesjes van elk 12 ml. (= 60 mg. per flesje), dus in totaal 24 ml. (= 120 mg.) per dag. Dit is dezelfde dosering als de dosis die klager in het drugsprogramma buiten ontving.

3. De beoordeling
Als uitgangspunt neemt de beroepscommissie dat aan klager, zoals hij ook heeft bevestigd, in twee flesjes gelijkelijk verdeeld een hoeveeldheid Methadon wordt verstrekt. Als klager in een incidenteel geval constateert dat hem nhiet de juiste
hoeveelheid
Methadon wordt verstrekt, kan van hem – als het om een substantieel verschil gaat – worden gevergd dat hij aannemelijk maakt dat hem te weinig Methadon is verstrekt, althans moeten bijzondere omstandigheden aannemelijk worden die steun geven aan de
stelling van klager. Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. De beroepscommissie is van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts derhalve niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart. het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart. en J.G.J. de Boer, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven