Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 20/16789/GV, 16 augustus 2021, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          20/16789/GV

    

           

Betreft [klager]

Datum 16 augustus 2021

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft bij beslissing van 22 december 2020 klager strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) verleend.

Klagers raadsman, mr. R.C. van den Berg, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

 

2. De beoordeling

Uit de door de beroepscommissie opgevraagde nadere inlichtingen van verweerder van 29 juli 2021 blijkt dat klager sinds 2 april 2021 weer rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Om die reden valt hij niet meer onder de categorie gedetineerden die in aanmerking komt voor het verlenen van strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling. Nu klager geen belang meer heeft bij een behandeling van het onderhavige beroep, zal de beroepscommissie hem niet-ontvankelijk verklaren in het beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 16 augustus 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, F. van Dekken en mr. J.M.L. Niederer, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven