Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6828/GA, 03 november 2021, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6828/GA

               

Betreft [klager]

Datum 3 november 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat hij is gepromoveerd naar het plusprogramma, maar acht weken heeft moeten wachten op een plaatsing en in afwachting van een plek op de afdeling met het plusprogramma in het basisregime heeft moeten verblijven.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 23 april 2020 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €5,- (G-2020-000261). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

De aan klager toegekende tegemoetkoming van €5,- staat niet in verhouding tot de negen dagen die hij in het basisregime heeft verbleven omdat op de afdeling van het plusregime geen plek was. Aan klager zijn bovendien geen alternatieven aangeboden. Klager verzoekt een tegemoetkoming van minimaal €35,- per dag.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft geen nadere reactie op het beroepschrift gegeven.

 

3. De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een hogere tegemoetkoming toekennen, namelijk van €18,00. Daarbij slaat de beroepscommissie acht op het gegeven dat klager negen dagen in de PI Sittard heeft verbleven voordat hij op een afdeling met plusregime is geplaatst, terwijl hem gedurende die periode geen activiteiten ter compensatie zijn geboden. De beroepscommissie acht in dit geval een vergoeding van €2,00 per dag aangewezen.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €18,-.

 

Deze uitspraak is op 3 november 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. M. Iedema, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. D.R. Sonneveldt, leden, bijgestaan door mr. D. Boessenkool, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

 

 

Naar boven