Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7254/TA, 30 juli 2021, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Roken  v

Nummer          R-20/7254/TA

              

Betreft [klager]

Datum 30 juli 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Het beklag betreft feitelijk het verzoek van klager om een algeheel rookverbod in de instelling.

 

De beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen (hierna: de instelling) heeft op 10 juni 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (Me 2020-91). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman, mr. G.E. Helder, en het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft verzocht om een algeheel rookverbod in de instelling. Hij ervaart veel overlast door rook op de afdeling. De gemaakte afspraken worden niet of onvoldoende nageleefd. Er wordt gerookt op de kamers met de deur open. Omdat de ramen in het gebouw niet open kunnen, blijft de rook en de geur van nicotine lang hangen. Klager acht een algeheel rookverbod de enige oplossing om de gezondheid van iedereen binnen de instelling te waarborgen.

 

Standpunt van het hoofd van de instelling

De instelling heeft bericht zich te conformeren aan de uitspraak van de beklagrechter.

 

3. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

Voor zover klager zijn verzoek om een algeheel rookverbod eveneens aan de beroepscommissie heeft gericht, overweegt de beroepscommissie dat zij - net als de beklagrechter - niet bevoegd is om te bepalen dat in de instelling een algeheel rookverbod wordt ingesteld. Die bevoegdheid ligt bij het hoofd van de instelling.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

 

Deze uitspraak is op 30 juli 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. T.B. Trotman, leden, bijgestaan door mr. C.K. van Dijk, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven