Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/22422/SGA, 28 juli 2021, schorsing
Uitspraakdatum:28-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          21/22422/SGA

              

Betreft [Verzoeker]

Datum 28 juli 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein (hierna: de directeur) heeft – zo begrijpt de voorzitter – aangekondigd dat verzoeker op 29 juli 2021 in quarantaine moet, na zijn bezoek zonder toezicht (BZT).

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie en de nadere toelichting van de directeur op het schorsingsverzoek en van het klaagschrift (beklagkenmerk Nm-2021-811).

 

2. De ontvankelijkheid

Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat er nog geen sprake is van de tenuitvoerlegging van de quarantaineperiode, maar van een aankondiging daarvan, omdat verzoekers BZT nog moet plaatsvinden (op 29 juli aanstaande). Van deze – zo begrijpt de voorzitter – ordemaatregel kan pas schorsing worden gevraagd zodra deze wordt tenuitvoergelegd. Momenteel is dat nog niet het geval. Om die reden kan verzoeker op dit moment nog niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

 

Deze uitspraak is op 28 juli 2021 gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven