Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7697/GA, 28 december 2021, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/7697/GA           

Betreft [Klager]

Datum 28 december 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen een voorwaardelijke disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, met een proeftijd van drie maanden, vanwege werkweigering, ingaande op 2 december 2019.

De beklagrechter bij de locatie Roermond heeft op 21 juli 2020 het beklag ongegrond verklaard (R-2019-366). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. H.M.W. Daamen, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de locatie Roermond (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Daarbij overweegt de beroepscommissie dat voor zover er sprake was van daadwerkelijke uitval van de arbeid op 2 december 2019, de arbeidsplicht zich in zoverre ook uitstrekt tot de activiteiten die worden aangeboden in het kader van de arbeidsvervangende recreatie op het moment dat er geen werk voorhanden is. Het weigeren hieraan deel te nemen kan naar het oordeel van de beroepscommissie gelijk worden gesteld aan een werkweigering. De beslissing van de directeur kan dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden.

 

Deze uitspraak is op 28 december 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. S. Bijl en mr. E. Dinjens, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven