Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21359/GB, 28 juli 2021, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/21359/GB

    

Betreft [klager]

Datum 28 juli 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot deelname aan een zogeheten stapeltraject (plaatsing in een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) gevolgd door deelname aan een penitentiair programma (PP)).

 

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 2 april 2021 afgewezen.

 

Klager heeft daartegen bezwaar ingesteld. Verweerder heeft op 10 mei 2021 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

 

Klagers raadsvrouw, mr. E.A. Blok, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken. De beroepscommissie heeft het bezwaarschrift en de aanvullende gronden van het bezwaarschrift opgevraagd bij verweerder. Zij heeft aan klagers raadsvrouw laten weten dat zij hiervan zal kennisnemen.

 

2. De beoordeling

Verweerder heeft klager op 29 april 2021 alsnog geselecteerd voor deelname aan een stapeltraject. Klager heeft in beginsel dan ook geen belang meer bij het beroep, zodat hij niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. In beroep is echter verzocht aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Daarom zal de beroepscommissie het beroep alsnog inhoudelijk beoordelen.

 

Op het moment dat verweerder de beslissing op bezwaar nam, had hij de beslissing om klager alsnog te selecteren voor een stapeltraject al genomen. In bezwaar is niet om een tegemoetkoming gevraagd. Verweerder heeft dus terecht geconcludeerd dat klager geen belang meer had bij een beslissing op zijn bezwaar. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

De beroepscommissie merkt ten overvloede op dat verweerder op 29 april 2021 het bezwaar ook gegrond had kunnen verklaren, om vervolgens op die voet de nieuwe beslissing te nemen. Dan had deze procedure in zijn geheel achterwege kunnen blijven.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.
 

Deze uitspraak is op 28 juli 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. M.F.A. van Pelt en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven