Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1974/STA, 31 juli 2007, schorsing
Uitspraakdatum:31-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1974/STA

betreft: [klager] datum: 31 juli 2007

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Oostvaarderskliniek Amsterdam, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting van 24 juli 2007, inhoudende het
uitoefenen van toezicht tijdens het bezoek van de moedere van verzoeker.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 14 en 19 juni 2007 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 30 juli 2007.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat verzoeker om schorsing vraagt van de beslissing van 24 juli 2007. Deze beslissing is reeds onderwerp geweest in een eerdere schorsingsprocedure (nummer 07/1940/STA, van 26 juli 2007). Er zijn geen nieuwe feiten en
omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel kunnen leiden. De omstandigheid dat verzoeker pas na ontvangst van de schriftelijke reactie van 25 juli 2007 van het hoofd van de inrichting volledig heeft begrepen wat de beweegredenen van het hoofd
van de inrichting zijn geweest, is geen grond voor een nieuwe inhoudelijke behandeling van het schorsingsverzoek. Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 31 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven