Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/19918/TA, 5 juli 2021, beroep
Uitspraakdatum:05-07-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Nummer          21/19918/TA

    

           

Betreft [klager]

Datum 5 juli 2021

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de:

a.  oplegging van de maatregel tot het houden van toezicht op post op 10 augustus 2020 (RV2020-000315);

b.  oplegging van de maatregel tot het houden van toezicht tijdens telefoneren 10 augustus 2020 (RV2020-000317) en

c.  oplegging van de maatregel tot weigering van telefonische contacten 17 augustus 2020  (RV2020-000332).

De beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: de instelling) heeft op 4 februari 2021 de klachten ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. A.L. Louwerse, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en […], jurist bij de instelling, gehoord op de digitale zitting van 7 mei 2021.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

De opgelegde maatregelen zijn disproportioneel. Volstaan had kunnen worden met minder zware maatregelen. Toezicht houden op alleen de telefoongesprekken met zijn vader en neef in plaats van op al zijn contacten was voldoende geweest. Vervolgens wordt telefonisch contact zelfs voor iedereen (helemaal) geweigerd. Klagers moeder heeft somatische klachten. Klager heeft zijn kind niet eens kunnen feliciteren met zijn derde verjaardag.

De instelling meent kennelijk dat klager betrokken is bij de aangetroffen cocaïne. Klager ontkent dit. De Itemiser is toegepast op klagers post. De voorwerpen zijn daarna opgestuurd naar het lab en daar kwam niets uit. Kennelijk waren het allemaal vals positieve uitslagen van de Itemiser. Klager had eerst een kamerprogramma. Zijn naam zou één keer zijn genoemd. Klager is in afzondering geplaatst.

Het is niet begrijpelijk dat klager een telefoonmaatregel opgelegd heeft gekregen. Hij verbleef in afzondering, dus hij had geen contact met medepatiënten. Op dat moment kon hij helemaal niet handelen. Klagers vader heeft een tweede pakket gestuurd en aangegeven dat dit was aangekomen, terwijl klager het nog niet had ontvangen. Dat is besproken. Dat is helemaal geen raar gesprek geweest.

De instelling stelt steeds meer te vinden op klagers kamer. De instelling had ook in een keer grondig onderzoek kunnen doen, zodat alles direct was aangetroffen. Vanaf 4 augustus 2020 is klager eerst in afzondering geplaatst en vervolgens in een isoleercel. Daar heeft hij een hele tijd verbleven.

Klager heeft geen telefoonnummers van familieleden van medepatiënten op zijn kamer bewaard. Hij heeft daar niets mee te maken gehad. Een medepatiënt van een andere afdeling had een brief van de therapie gevonden. Die heeft hij meegenomen en gekopieerd en aan veel medepatiënten, onder wie klager, gegeven. Daarom lag die op klagers kamer. Dat ging om een veel ouder onderzoek.

Alleen FPC De Kijvelanden en FPC De Rooyse Wissel gebruiken de Itemiser. Als het is ingepakt, dan zit het erin. Dan had de drugs moeten worden aangetroffen bij het laboratorium.

 

Standpunt van het hoofd van de instelling

In beroep wordt gepersisteerd bij het in beklag ingediende verweerschrift. Met het opleggen van de afzonderingsmaatregel aan klager was het gevaar nog niet geweken. Het was onmogelijk om de telefoonbeperking tot een aantal contacten te beperken. Het was niet duidelijk wie bij de handel betrokken waren. Klager was daarover ook niet open.

De postpakketten die de Itemiser positief testte en waarop de drugshond aansloeg, zijn naar het lab opgestuurd. Het was niet de vraag óf er drugs aanwezig waren maar wélke. Dat uit het labonderzoek niets is gekomen, maakt niet dat de aanwezigheid van de drugs in twijfel dient te worden getrokken. De negatieve uitslag van het drugsonderzoek kan ook het gevolg zijn van tijdsverloop. De voorwerpen worden uiteraard op een goede manier verpakt, maar zij hebben ook nog twee dagen in de instelling gelegen en zijn eerst opgestuurd naar een ander laboratorium dat het onderzoek niet kon uitvoeren. Onduidelijk is wat daar is gebeurd.

De Itemiser is betrouwbaar. Het apparaat is gebonden aan strenge eisen en de werking is met waarborgen omkleed. Het opsturen van pakketten naar het laboratorium is niet gebruikelijk. Normaal wordt uitgegaan van het resultaat van de Itemiser en de drugshond.

 

3. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere beslissingen leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie is van oordeel dat gelet op de onderliggende stukken de aan klager opgelegde maatregelen niet onredelijk of onbillijk zijn. Op klagers kamer zijn telefoonnummers van medegedetineerden aangetroffen, de drugshond is aangeslagen bij een postpakket en de Itemiser testte positief op drugs. Ook de beslissing van het hoofd van de instelling om op 17 augustus 2020 het gehele telefonische contact te geweigeren acht de beroepscommissie niet onredelijk of onbillijk, nu het voor het hoofd van de instelling blijkbaar niet duidelijk was of er sprake was van drugshandel en, zo ja, wie daarbij waren betrokken. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met aanvulling van de gronden.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 5 juli 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, mr. A.M.G. Smit en drs. J.E. Wouda, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven