Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/19667/GB, 23 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          21/19667/GB

    

           

Betreft 

Datum 23 juni 2021

 

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van (hierna: klaagster)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 23 juni 2020 beslist klaagster over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Nieuwersluis.

 

Klaagster heeft daartegen bezwaar ingesteld. Verweerder heeft op 25 januari 2021 het bezwaar ongegrond verklaard.

 

Klaagsters raadsvrouw, mr. H.E. Berman, heeft namens klaagster beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

2. De ontvankelijkheid

De beroepscommissie heeft eerder geoordeeld dat geen belang kan worden aangenomen bij een beroep, indien de gedetineerde zich niet verzet tegen de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing, maar enkel tegen de motivering van die beslissing (RSJ 11 november 2019, R 19/4546/GB).

 

Klaagsters raadsvrouw schrijft zowel in het beroepschrift als in het begeleidend schrijven:

 

“Cliënte kan zich wel vinden in de overplaatsing naar P.I. Ter Peel, maar niet in de grondslag van deze overplaatsing. Om die reden is zij in bezwaar gegaan tegen de inhoud van de overplaatsingsbeslissing, welke ongegrond is verklaard.”

 

Klaagster verzet zich dus niet tegen de rechtsgevolgen van de initiële beslissing en daarmee evenmin tegen die van de bestreden beslissing (de beslissing op bezwaar). Klaagster heeft dan ook geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De beroepsrechter zal haar daarom niet-ontvankelijk verklaren in haar beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

 

Deze uitspraak is op 23 juni 2021 gedaan door mr. A. Jongsma, beroepsrechter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven