Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/19807/GV, 21 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/19807/GV              

           

Betreft [klaagster]       Datum 21 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klaagster] (hierna: klaagster)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 4 februari 2021 klaagsters verzoek tot strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) afgewezen.

 

Klaagsters raadsman, mr. E.G.S. Roethof, heeft namens klaagster beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

De beroepscommissie heeft klaagster, haar raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

 

2. De beoordeling

Namens verweerder is de beslissing van 10 maart 2021 overgelegd, waaruit volgt dat klaagsters (derde) verzoek om strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling ten behoeve van haar uitlevering naar België (alsnog) is toegewezen. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan klaagsters beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in het beroep.

 

Deze uitspraak is op 21 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en mr. D.W.J. Vinkes, leden, bijgestaan door mr. A. Back, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven