Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/20193/TA, 17 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Nummer          21/20193/TA

    

Betreft [klager]

Datum 17 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft (voor zover in beroep aan de orde) beklag ingesteld tegen:

a.  het niet doorgaan van een gemaakte tandartsafspraak (Me 2020-213);

b.  de oplegging van een telefoonmaatregel d.d. 12 januari 2021 (Me 2021-26);

c.  onduidelijkheid over welke voorwerpen hij op zijn kamer mag hebben (Me 2021-35).

 

De beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen (hierna: de instelling) heeft op 26 februari 2021 beklag b ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in beklag a en c. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

Klager en zijn raadsvrouw, mr. W.C. Alberts, hebben beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

 

De beroepscommissie heeft klager en […], jurist bij de instelling, gehoord op de digitale zitting van 26 mei 2021.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere beslissingen leiden dan die van de beklagrechter. Ten aanzien van beklag b. merkt de beroepscommissie nog op dat zij het van belang vindt dat de instelling zich ervoor inspant om klager, ook wanneer hem de maatregel van toezicht op telefoongesprekken is opgelegd, in de gelegenheid te stellen om daadwerkelijk tien minuten met zijn moeder te bellen, met de tolkentelefoon. Het is uiteindelijk echter niet komen vast te staan of en wanneer de instelling zich hiervoor onvoldoende zou hebben ingespannen. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter bevestigen voor zover in beroep aan de orde, ten aanzien van beklag b met aanvulling van de gronden.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover in beroep aan de orde, ten aanzien van beklag b met aanvulling van de gronden.

 

Deze uitspraak is op 17 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. drs. F.M.J. Bruggeman en drs. M.R. Daniel, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven