Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21689/SGA, 8 juni 2021, schorsing
Uitspraakdatum:08-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/21689/SGA            

           

Betreft [Verzoeker]      Datum 8 juni 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

Verzoeker vraagt om schorsing van het niet krijgen van een bril.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend).

 

2. De beoordeling

Verzoeker vraagt schorsing van het niet krijgen van een bril. De voorzitter stelt vast dat verzoeker een medische kwestie aan de orde stelt. Dit betreft geen beslissing van de directeur waartegen beklag openstaat.

 

De voorzitter merkt op dat bij een medische klacht in eerste instantie dient te worden bemiddeld door het hoofd van de medische dienst. Vervolgens kan de klacht ingevolge artikel 71c en volgende van de Penitentiaire Beginselenwet ter verdere bemiddeling worden gestuurd naar de Medisch Adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Medisch Adviseur legt zijn bevindingen neer in een verslag van bemiddeling. Binnen zeven dagen na ontvangst van dit verslag door verzoeker, staat er desgewenst beroep open bij de RSJ.

 

Nu uit de schriftelijke inlichtingen volgt dat de directeur verzoekers klacht heeft aangeboden aan het hoofd van de medische dienst, zal de voorzitter ermee volstaan zich onbevoegd te verklaren kennis te nemen van het schorsingsverzoek.

 

3. De uitspraak

De voorzitter verklaart zich onbevoegd.

 

Deze uitspraak is op 8 juni 2021 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven