Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21095/JA, 16 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/21095/JA

           

Betreft [klager]

Datum 16 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft – voor zover hier aan de orde – beroep ingesteld tegen de uitspraak van de beklagrechter bij de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad van 14 juli 2020 (RE 2020/53, RE 2020/54 en RE 2020/57). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 74, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na de dag van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak of na de dag van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend.

 

De beklagrechter heeft in de hierboven genoemde uitspraak vier klachten van klager beoordeeld. Klager heeft, zo schreef hij in zijn eerdere beroepschrift van 25 juli 2020, al beroep ingesteld tegen deze uitspraak, maar dan alleen ten aanzien van de klacht met kenmerk RE 2020/58. Op 21 april 2021 is van klager (ten tijde van het beroep gedetineerd in het Justitieel Complex Zaanstad) nog een brief binnengekomen, waarin hij stelt ook beroep te willen instellen tegen de uitspraak van de beklagrechter ten aanzien van de overige klachten met de kenmerken RE 2020/53, RE 2020/54 en RE 2020/57.

 

De beroepscommissie kan klagers beroep tegen deze drie klachten echter niet in behandeling nemen, omdat hij niet tijdig – dus niet binnen de hierboven genoemde wettelijke termijn – beroep heeft ingesteld. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

Deze uitspraak is op 16 juni 2021 gedaan door mr. P. de Bruin, beroepsrechter, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven