Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8490/JA, 16 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8490/JA

               

Betreft [klager]

Datum 16 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft (voor zover in beroep aan de orde) beklag ingesteld tegen (RE 2020/26):

a.  een ordemaatregel van uitsluiting van activiteiten, voor de duur van vijftien uur en 49 minuten, vanwege het kijken naar porno;

b.  het bewaardersarrest (van gelijke duur);

c.  de omstandigheid dat de inrichting porno kijken faciliteert; en

d.  het opleggen van een time-out.

 

De beklagrechter bij de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad heeft op 23 oktober 2020 beklag a. en c. ongegrond verklaard, beklag b. gegrond verklaard en klager daarbij een tegemoetkoming van €5,- toegekend en klager niet-ontvankelijk verklaard in beklag d. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

 

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de JJI  (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

3. De beoordeling

Beklag a.

Uit het dossier volgt dat aan klager op 3 februari 2020 een ordemaatregel is opgelegd, die inging op 2 februari 2020 om 19:15 uur en eindigde op 3 februari 2020 om 11:04 uur. De beroepscommissie constateert dat de ordemaatregel met terugwerkende kracht is opgelegd en op een moment dat deze al voorbij was. Reeds hierom dient het beroep in zoverre gegrond te worden verklaard. De beroepscommissie ziet geen aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

 

Beklag b.

Klager wil graag een hogere tegemoetkoming, namelijk van €10,-. De beroepscommissie kan zich echter verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

 

Beklag c.

Klagers klacht, gericht tegen de omstandigheid dat de inrichting porno kijken faciliteert, is geen individuele jegens klager genomen beslissing van de directeur waartegen op grond van artikel 65 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen beklag openstaat. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter daarom in zoverre vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in beklag c.

 

Beklag d.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op beklag d. heeft beslist. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag a. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en verklaart dit beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag b. en d. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter voor zover in beroep aan orde.

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter inzake beklag c. en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in dit beklag.

 

Deze uitspraak is op 16 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. P. de Bruin, voorzitter, drs. H. Heddema en dr. T. Jambroes, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven