Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1261/GB, 9 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/1261/GB

Betreft: [klager] datum: 9 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 mei 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring, afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Zwaag te Hoorn, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 maart 2007 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Schutterswei te Alkmaar. Op 5 juni 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil niet naar Zwaag want daar zitten jongens uit Den Helder met wie hij ruzie heeft. Hij stelt, dat er mensen zijn die hem dood willen hebben omdat hij de waarheid heeft verteld aan de politie. Bovendien krijgt klager in Alkmaar nog bezoek en
dat
zal hij in Zwaag niet krijgen. Voor zijn vriendin is het ook moeilijk, want ze zal met een kind vanaf Den Helder naar Hoorn moeten reizen met het openbaar vervoer, waarbij ze diverse malen moet overstappen en dan ook nog een kwartier moet lopen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Bij de selectie voor Zwaag is rekening gehouden met het parket van insluiting (Alkmaar) en de woonplaats van klager. Klager noemt geen namen van de personen met wie hij ruzie zou hebben, waardoor een onderzoek hiernaar niet mogelijk is gebleken.

4. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven. Klager is bang voor wraakacties in Hoorn van de kant van jongens uit
Den Helder en vindt Hoorn te ver weg voor zijn bezoek. Klager was preventief ingesloten voor het parket Alkmaar en is inmiddels veroordeeld. Hij wacht nu op selectie voor een (jovo-) gevangenis. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, nu klager
niet aangeeft welke medegedetineerden hem naar het leven zouden staan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over zijn bezoekproblemen is onvoldoende
zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 9 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven