Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21492/SGA, 27 mei 2021, schorsing
Uitspraakdatum:27-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Nummer          21/21492/SGA

              

Betreft [Verzoeker]

Datum 27 mei 2021

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave (hierna: de directeur) heeft op 17 mei 2021 beslist verzoeker te promoveren naar het plusprogramma.

 

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

 

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk nog onbekend).

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

 

Blijkens hetgeen door verzoeker en door de directeur is aangevoerd zal de feitelijke tenuitvoerlegging van de onderhavige promotie naar het plusprogramma geschieden op het moment dat verzoeker wordt overgeplaatst naar een gevangenis. Nu er thans nog geen sprake is van plaatsing in het plusprogramma en onbekend is of, en zo ja wanneer, verzoeker zal worden overgeplaatst naar een gevangenis, heeft verzoeker (nog) geen belang bij een schorsing daarvan. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Deze uitspraak is op 27 mei 2021 gegeven door mr. M. Keppels, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven