Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6982/GM, 7 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:07-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6982/GM

              

Betreft [Klager]

Datum 7 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich over het niet verwijderen van psychologische rapportages, die zijn opgenomen in zijn elektronisch patiëntendossier.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager en de inrichtingsarts in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft verzocht om alle psychologische dossiers of rapportages die in zijn elektronisch patiëntendossier van verschillende instellingen staan verwijderd worden. Dat is ook de reden dat hij nog geen toestemmingsverklaring tot inzage in het medisch dossier heeft ondertekend, omdat alle informatie, die hij graag verwijderd wil zien, er nu nog in staat.

 

Standpunt van de inrichtingsarts

Op verzoek van klager zijn de rapportages van het JC Zaanstad verwijderd uit het elektronisch patiëntendossier. Dit betreft alleen de rapportages die zijn opgemaakt door de psycholoog van het JC Zaanstad. Andere rapportages, opgemaakt in een andere Penitentiaire Inrichting (PI) kunnen niet door het JC Zaanstad worden verwijderd. Alleen degene die heeft gerapporteerd kan eventueel een rapportage verwijderen.

 

3. De beoordeling

Klagers verzoek tot verwijdering van psychologische rapportages die zijn opgemaakt in het JC Zaanstad is gehonoreerd en daarmee is aan zijn verzoek voldaan. Om die reden heeft klager geen belang (meer) bij een inhoudelijke behandeling van zijn beroep. Als klager wenst dat psychologische rapportages die (eventueel) zijn opgemaakt in een andere PI ook verwijderd worden, dan dient hij daartoe bij de desbetreffende PI een verzoek in te dienen.

Gelet op het voorgaande, zal klager niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

 

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 7 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, drs. B.A. Geurts en drs. K.M.P.A.M. Habryka, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven