Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7024/GM, 28 mei 2021, beroep
Uitspraakdatum:28-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          R-20/7024/GM

    

           

Betreft [klager]

Datum 28 mei 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingstandarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel (hierna: de inrichtingstandarts). Klager beklaagt zich erover dat de tandarts in de PI heeft meegedeeld dat klagers kies getrokken moet worden, terwijl klager eerder – in een andere PI – te horen heeft gekregen dat trekken niet noodzakelijk is.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager en de inrichtingstandarts in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager wil geholpen worden voor pijn aan zijn kies. Door een tandarts in een andere PI is tegen klager gezegd dat er meerdere mogelijkheden zijn voor behandeling aan zijn kies. De tandarts in de PI Ter Apel heeft echter tegen klager gezegd dat de kies alleen kan worden getrokken. Daar is klager het niet mee eens.

 

Standpunt van de inrichtingstandarts

Klagers klachten worden serieus genomen en de tandarts is bereid om het gebit van klager te behandelen. Gezien de conditie van klagers tanden, is het trekken van de kies de enige optie. 

 

3. De beoordeling

Hoewel er sprake is van botverlies rondom de kiezen (dit komt de prognose op langere termijn niet ten goede), is de beroepscommissie – gelet op de informatie opgenomen in het verstrekte medische dossier – van oordeel dat bij het betrachten van een goede mondhygiëne door klager en een wortelkanaalbehandeling, de kies (element 14) nog enige tijd voldoende kan functioneren. Anders dan de inrichtingsarts dus stelt, is het extraheren van de bewuste kies niet de enige mogelijkheid.

Gelet op het voorgaande moet het handelen van de inrichtingstandarts worden aangemerkt als in strijd met de destijds geldende norm van artikel 28 van de Penitentiaire maatregel (oud). De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren. De beroepscommissie zal echter geen tegemoetkoming aan klager toekennen, nu niet uit het dossier is gebleken dat daadwerkelijk is overgegaan tot extractie van de kies.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

 

Deze uitspraak is op 28 mei 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, drs. B.A. Geurts en drs. A.A.J. Jeurissen, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven