Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 21/21171/SGA, 4 mei 2021, schorsing
Uitspraakdatum:04-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          21/21171/SGA          

Betreft [Verzoeker]

Datum 4 mei 2021

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [Verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad (hierna: de directeur) heeft op 26 april 2021 vermeend beslist de toeslag op het arbeidsloon niet meer uit te betalen en de pauze niet meer door te betalen.

Verzoeker vraagt om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek, de nadere reactie van verzoekers raadsman, mr. P.M. Logemann, en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (beklagkenmerk ZS-ZO-2021-137).

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is geen sprake van een spoedeisend belang zowel ten aanzien van de klacht over het niet uitbetalen van een toeslag als ten aanzien van het niet doorbetalen van een pauze. De voorzitter neemt daarbij in aanmerking dat het basisuurloon wel aan verzoeker wordt uitbetaald, zodat verzoeker niet geheel zonder inkomsten is. Door verzoeker wordt op voorhand een inhoudelijke beoordeling gevraagd die het voorlopige oordeel van de voorzitter overstijgt en in de bodemprocedure aan de orde dient te komen, waarbij de feiten kunnen worden vastgesteld. De voorzitter zal het verzoek daarom afwijzen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is op 4 mei 2021 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven