Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7913/GA, 4 mei 2021, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7913/GA

    

           

Betreft [Klager]

Datum 4 mei 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat er meerdere malen in de week, het hele jaar door, storingen zijn in het Telio-belsysteem, waardoor klager zijn saldo niet kan checken.

De beklagrechter bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen heeft op 10 augustus 2020 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag (Nh-2020-272). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens, en de directeur van de locatie Norgerhaven (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

Op 2 februari 2021 heeft de beroepscommissie nadere inlichtingen opgevraagd bij de directeur van de locatie Norgerhaven naar aanleiding van de (nadere) gronden als door de raadsvrouw ingediend op 3 november 2020. De beroepscommissie heeft de directeur verzocht in zijn reactie in ieder geval de (vermeende) storingen tussen 22 en 29 juni 2020 te betrekken en in te gaan op de stelling van de raadsvrouw dat het voor verzoeker niet mogelijk was om zijn saldo op 27 en 28 juni 2020 te controleren. De directeur heeft op 16 februari 2021 gereageerd op dit verzoek en een nadere toelichting verzonden waarin onderbouwd is gesteld dat er alleen op 29 juni 2020 sprake was van een storing. De reactie van de directeur is op 26 februari 2021 aan klager en zijn raadsvrouw toegezonden. De beroepscommissie heeft geen reactie van klager of zijn raadsvrouw ontvangen naar aanleiding van de nadere toelichting van de directeur.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Uit het klaagschrift blijkt voldoende duidelijk dat de klacht ziet op de zeven dagen die vooraf zijn gegaan aan het indienen van het klaagschrift. Klager klaagt dus over het feit dat er meerdere keren tussen 22 en 29 juni 2020 sprake is geweest van een storing. Die storingen kunnen de directeur ook niet zijn ontgaan, want ook andere gedetineerden in de locatie Norgerhaven hebben zich daarover beklaagd en volgens klager zijn die klachten ook gegrond verklaard. Klager herinnert zich dat hij op 27 en 28 juni 2021 zijn saldo niet kon controleren. De directeur is verantwoordelijk voor een goed functioneren van het Telio-systeem. Klager is voor zowel de mogelijkheid te bellen als voor de mogelijkheid zijn financiën te beheren en te controleren, volkomen afhankelijk van de aanbieders of de systemen waar de directie mee in zee is gegaan.

Standpunt van de directeur

Op 17  tot en met 21 juni 2020 hebben onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden bij Telio. Alle gedetineerden zijn hierover vroegtijdig geïnformeerd. Op 29 juni 2020 heeft een storing plaatsgevonden bij Telio. Deze storing is diezelfde dag weer opgelost. Klager heeft op 27 en 28 juni 2020 op normale wijze zijn saldo kunnen controleren.

 

3. De beoordeling

Ingevolge artikel 61, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet vermeldt het klaagschrift zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover wordt geklaagd en de redenen van het beklag. De beroepscommissie is in tegenstelling tot de beklagrechter van oordeel dat klager zijn beklag voldoende nauwkeurig heeft omschreven. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen en klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag verklaren. Om proceseconomische redenen zal de beroepscommissie zelf als enige en hoogste instantie op het beklag beslissen.

Naar het oordeel van de beroepscommissie is uit de stukken voldoende aannemelijk geworden dat klager is geïnformeerd over de werkzaamheden aan het Telio-systeem in de periode van 17 tot en met 21 juni 2020 en dat klager op 27 en 28 juni 2020 op normale wijze zijn saldo heeft kunnen controleren. Volgens de directeur heeft op 29 juni 2020 een storing plaatsgevonden bij Telio, die dezelfde dag is verholpen. Niet is gebleken dat de directeur zijn zorgplicht jegens klager heeft geschonden. Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie het beklag ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 4 mei 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. S. Bijl en mr. R.H. Koning, leden, bijgestaan door mr. Y.P. Schleijpen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven