Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7252/GA, 29 juni 2021, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7252/GA

               

Betreft [Klager]

Datum 29 juni 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het niet tijdig opstellen van het verblijfsplan in het kader van de aan hem opgelegde Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)-maatregel.

 

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen te Alphen aan den Rijn heeft op 15 juni 2020 het beklag ongegrond (de beroepscommissie leest verbeterd: gegrond) verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van €15,- (AR 2020/244). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

 

Klager heeft beroep ingesteld tegen de hoogte van de toegekende tegemoetkoming.

 

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Alphen (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is het niet eens met de aan hem toegekende tegemoetkoming. Deze is te laag, nu de inrichting zijn invrijheidstelling heeft vertraagd en men hun werk niet goed heeft gedaan.

 

Standpunt van de directeur

De directeur persisteert bij zijn eerder ingenomen standpunt.

 

3. De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Klager is op 17 maart 2020 op de ISD-afdeling geplaatst. Het verblijfsplan is pas op 11 mei 2020 met klager besproken. Het verblijfsplan is derhalve – ruimschoots - later dan de wettelijke termijn van vier weken vastgesteld. Gelet op de duur van de overschrijding, bezien in samenhang met toegekende tegemoetkomingen in vergelijkbare door de beroepscommissie beoordeelde zaken (vergelijk o.a. RSJ 8 augustus 2018, 17/0687/GA), acht de beroepscommissie in dit geval een tegemoetkoming van €25,- passend. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een hogere tegemoetkoming toekennen, namelijk van €25,-.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover het de tegemoetkoming betreft. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €25,-.

 

Deze uitspraak is op 29 juni 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

 

secretaris        voorzitter

Naar boven