Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7267/GA, 26 april 2021, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7267/GA

    

          

Betreft [klager]

Datum 26 april 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel (hierna: de directeur) heeft op 5 maart 2020 de eerdere toewijzing van klagers verzoek tot incidenteel verlof ingetrokken.

Klager heeft daartegen beklag ingesteld. De beklagrechter bij de PI Ter Apel heeft op 16 juni 2020 het beklag ongegrond verklaard (Ta 2020-000111). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. N.D. Fluiter, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek is niet onderbouwd, terwijl de stukken voldoende informatie bevatten om het beroep te kunnen beoordelen. De beroepscommissie wijst het verzoek daarom af.

In aanvulling op het in beklag ingenomen standpunt, heeft de directeur in beroep toegelicht dat in verband met klagers status van ongewenste vreemdeling – bij wijze van uitzondering – op 2 maart 2020 positief is geadviseerd op zijn verzoek om incidenteel verlof. Op diezelfde dag heeft klager bij een urinecontrole positief gescoord op het gebruik van cannabis, welke omstandigheid de gemaakte belangenafweging uiteindelijk negatief heeft doen uitvallen. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in de Sanctiekaart 2019, op grond waarvan een positieve urinecontrole bij het gebruik van softdrugs kan worden gesanctioneerd met de intrekking van het eerstvolgende verlof, kon klagers verzoek, naar het oordeel van de beroepscommissie, in redelijkheid worden afgewezen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan, gezien het voorgaande, niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

 

Deze uitspraak is op 26 april 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.W.J. Vinkes, voorzitter, F. van Dekken en mr. S. Djebali, leden, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

 

 

Naar boven