Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0928/TA, 10 juli 2007, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/928/TA

betreft: [klager] datum: 10 juli 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de vaststelling van een tegemoetkoming van 29 maart 2007 van de beklagcommissie bij de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 10,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het onvoldoende inspanning betrachten om klagers eigendommen, die zijn achtergebleven in De Gelderse Roos, naar De
Kijvelanden
over te (laten) brengen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager spullen mist met een waarde van een circa € 600,= à € 700,=. Klager eist dat al deze spullen worden vergoed.

Het hoofd van de inrichting heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Klagers beklag is gegrond verklaard omdat het hoofd van de inrichting onvoldoende inspanning heeft verricht om klagers eigendommen terug te krijgen uit De Gelderse Roos. De beroepscommissie is van oordeel dat de hoogte van de toegekende financiële
tegemoetkoming niet juist is. Zij acht, gelet op alle omstandigheden van het geval, een tegemoetkoming van € 50,= op zijn plaats. Zij zal daarom het beroep gegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen.
Overigens is klagers beklag betreffende de vermissing van zijn eigendommen door de beklagcommissie doorgezonden aan de klachtencommissie bij De Gelderse Roos. Uit het schrijven van de voorzitter klachtencommissie bij De Gelderse Roos van 21 maart 2007,
met bijlage, volgt dat deze er vooralsnog vanuit gaat dat de klacht geen behandeling meer behoeft omdat klagers bezittingen op 1 februari 2007 zouden zijn aangekomen in De Kijvelanden. Uit het nadien ingediende beroepschrift van klager volgt echter dat
hij nog steeds eigendommen mist. Een afschrift van het beroepschrift zal aan de klachtencommissie van De Gelderse Roos worden gezonden met het verzoek om deze (wederom) in behandeling te nemen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. A.M. van Woensel leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 juli 2007

secretaris voorzitter

Naar boven