Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1147/GA, 7 augustus 2007, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1147/GA

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 maart 2007 van de beklagcommissie bij de locatie Almere,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagcommissie
De beklagen betreffen de vermissing van klagers eigendommen.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklagen met de kenmerken 20061436 en 20061489. Het beklag met kenmerk 2007128 is gegrond verklaard. Een en ander op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager is het niet eens met de uitspraak van de beklagcommissie. Hij heeft kostbare spullen verloren zoals: een witte trui, een zwarte pantalon en twee
gekleurde truien. Alle kleding is van het merk Armani. Voorts heeft hij verloren: haargel, tandpasta, scheerschuim, aftershave balsem, twee pakjes Marlboro sigaretten, een pakje shag, een Mach 3 scheerapparaat en bijbehorende scheermesjes etc.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklagen met de kenmerken 20061436 en 20061489. Waar deze klachten, blijkens de overwegingen van de beklagcommissie, ter verdere behandeling zijn overgedragen aan de wel bevoegde
beklagcommissie, de beklagcommissie verbonden aan de locatie Haarlem, moet de uitspraak van de beklagcommissie aldus worden verstaan, dat de klachten ter verdere behandeling zijn doorverwezen naar de bevoegde beklagcommissie. Desgevraagd heeft de
secretaris van de beklagcommissie bij de locatie Haarlem bevestigd dat de bedoelde klachten in behandeling zijn genomen. Een uitspraak is nog niet gedaan.
De beslissing de klachten door te verwijzen naar de wel bevoegde beklagcommissie is een zogenoemde tussenbeslissing. Tegen een dergelijke beslissing staat geen beroep open. Klager moet in zoverre dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn
beroep.

De beklagcommissie heeft het beklag met kenmerk 2007128 gegrond verklaard. Tegen een gegrondverklaring staat evenmin beroep open. Klager moet derhalve ook in dit onderdeel van zijn beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 augustus 2007

secretaris voorzitter

Naar boven