Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7651/GB, 13 april 2021, beroep
Uitspraakdatum:13-04-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7651/GB

               

Betreft [klager]

Datum 13 april 2021

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 26 februari 2020 beslist klager over te plaatsen naar de gevangenis van de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad.

Klager heeft daartegen bezwaar ingesteld. Verweerder heeft op 21 juli 2020 het bezwaar ongegrond verklaard.

Klagers raadsman, mr. D.C. Vlielander, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

2. De ontvankelijkheid

Klager is op 22 augustus 2020 in vrijheid gesteld. Hij heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. In beginsel dient hij daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard. Dat is slechts anders, wanneer er (tijdig) is verzocht om een tegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 68, zevende lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), in verbinding met artikel 73, vierde lid, van de Pbw (recent RSJ 6 januari 2021, R-20/7088/GB). Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie is dit uitdrukkelijk geen schadevergoeding, maar een tegemoetkoming voor ondervonden ongemak. Voor een schadevergoeding dient een gedetineerde zich te wenden tot de civiele rechter.

Klagers raadsman heeft in het beroepschrift verzocht om een ‘passende schadevergoeding’, die recht doet aan de immateriële schade die klager heeft geleden. De beroepscommissie is van oordeel dat dit verzoek, nu dit is gedaan door een professionele partij, niet kan worden beschouwd als een verzoek om een tegemoetkoming, zoals bedoeld in de Pbw. De Pbw biedt eveneens geen ruimte om in deze procedure te beslissen op klagers verzoek om een boek aan hem te retourneren. De beroepscommissie zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 13 april 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A. Jongsma en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven